KOŁO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW W JARACZEWIE

Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Jaraczewie przeprowadziło w ramach "Dni Ziemi Jaraczewskiej" drugą już akcję "wczesnego wykrywania cukrzycy". W trakcie akcji prowadzono pomiar glukozy w krwi oraz ciśnienia tętniczego dla wszystkich chętnych. Akcja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników ww. imprezy. Jak podaje prezes koła Marek Bierła przebadano około 100 osób. Kilkanaście osób z podwyższonymi wynikami proszono o skontaktowanie się z lekarzem rodzinnym i ponowne przebadanie się pod kontrolą. Badania prowadzone były pod patronatem apteki "Zdrowie" z Jaraczewa oraz pod nadzorem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie. Pomoc fachową w przeprowadzeniu tej akcji zaoferowały nam pani Agnieszka Adamczyk, pielęgniarka z Ośrodka Zdrowia w Jaraczewie oraz pan Paweł Grodzki z Jaraczewa pracownik Ratownictwa Medycznego. Chciałbym przy okazji podziękować panu Janowi Tomczakowi dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie za wszelką pomoc w realizacji tego zadania. Następną taką akcję koło planuje przeprowadzić przy okazji dożynek Gminno-Powiatowych w Górze.

Akcje takie są bardzo potrzebne, aby uświadomić ludziom zagonionym codziennymi obowiązkami jak bardzo ważna jest profilaktyka, że warto czasem zbadać się nie czekając aż choroba się rozwinie, że taniej jest zapobiegać niż leczyć.


W dniu 9.01.2008 o godz.15.00 odbyło się spotkanie integracyjno opłatkowo-noworoczne Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków koło w Jaraczewie, w sali GOK. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy powiatowi oraz gminni. Zaproszonych gości, chorych na cukrzycę stowarzyszonych, jak i chorych z terenu gminy powitał Prezes koła Marek Bierła.

Z ramienia Starostwa Powiatowego w Jarocinie zaszczycił swoją obecnością członek Rady Powiatu pan Jan Szczerbań. Urząd Gminy reprezentowali v-ce Wójt pan Stanisław Andrzejczak i Przewodniczący Rady Gminy pan Roman Skrzypczak. Z zaproszonych gości BS w Jarocinie reprezentowała kierownik oddziału w Jaraczewie, członek Rady nadzorczej Banku pani Grażyna Gadomska. Jedyną przychodnię Diabetologiczną w powiecie jarocińskim reprezentowała Dr Diabetolog pani Barbara Śliwińska-Knast oraz jej asystentka pielęgniarka pani Danusia Duszyńska. Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Jaraczewie reprezentował pan Wiktor Beska.

Po przełamaniu się opłatkiem i odśpiewaniu kolęd, zjedzono kolację wigilijną przygotowaną we własnym zakresie przez panie z koła. Złożono sobie nawzajem serdeczne życzenia dużo-dużo zdrowia, pomyślności, wyrównanych poziomów cukru na całuy nowy rok 2008. Spotkanie odbyło sie w bardzo rodzinnym nastroju przy śpiewaniu kolęd i starych piosenkach do których w ramach sponsoringu przygrywał zaprzyjaźniony z kołem pan Tadziu Zeidler.

Po paru godzinach wspólnego koledowania członkowie rozeszli sie do domów w szampańskim nastroju z obietnicą powrotu na spotkanie opłatkowe za rok. Przy okazji dwoje niezrzeszonych podjęło decyzję o wpisaniu się w szeregi stowarzyszenia. Uczczono też minutą ciszy odejście na wieczną wachtę naszego kolegę, czlonka stowarzyszenia Franciszka Patokę z Zalesia "Cześć jego pamięci".

Przy okazji chcielibyśmy podziękować sponsorom tego spotkania firmom "Larus", "Biegun" oraz "GS" Jaraczewo.


24.07.2007 - Druga akcja odbyła się na zakończenie obchodów DNI ZIEMI JARACZEWSKIEJ. Po raz drugi cała akcja cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem całego społeczeństwa, nie tylko mieszkańców gminy Jaraczewo, ale także z terenów gmin ościennych. W wyniku tych dwóch dni przebadano ok. 180 osób.

Były też skrajne wyniki, osoby te poproszono o skontaktowanie sie z lekarzem pierwszego kontaktu. pomiar prowadziła pielęgniarka p.Elżbieta Grodzka wraz ze swym synem Pawłem pracownikiem ratownictwa medycznego.


17.07.2007 - Pierwsza akcja zorganizowana przez koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Jaraczewie z cyklu punktu WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY i pomiaru ciśnienia krwi. Punkt ten został uruchomiony przy okazji OBCHODÓW DNI ZIEMI JARACZEWSKIEJ.

Bardzo dużą pomoc oraz zainteresowanie naszą akcją otrzymaliśmy od dyr. GOK Jaraczewo p.Jana Tomczaka. Akcję naszą prowadziliśmy pod patronatem apteki CENTRUM z Jarocina oraz apteki ZDROWIE z Jaraczewa. Akcja nasza odniosła pozytywną ocenę społeczną.


W dniu 6.12.2006 odbyło się spotkanie integracyjno-opłatkowo-noworoczne. Na spotkaniu byli obecni V-ce Wójt p.Stanisław Andrzejczak, Przewodn. Rady Gminy Jaraczewo p.Roman Skrzypczak, w zastępstwie Starosty Powiatu Jarocińskiego przybył członek Rady Powiatu p.Jan Szczerbań, który przekazał nam w imieniu starostwa życzeia świąteczne, jak również wytrwałej pracy w walce z tak podstępną chorobą jaką jest cukrzyca. Z zaproszenia skorzystali również, przedstawicielka BS w Jarocinie oddz. Jaraczewo p.Grażyna Gadomska, ks. kan.Stefan Czarnecki. Naszą poradnię diabetologiczną reprezentowała pielęgniarka p.Danuta Duszyńska. Swoją obecnością zaszczycił nas również radny powiatu p.Jan Klim i Dyrekto GOK w Jaraczewie p. Jan Tomczak. Zarząd Koła z Jarocina reprezentowali p.Elżbieta Solińska, p.Wiesława Przybylska, p.Marian Bryl i p.Antoni Gołębiowski oraz prasa regionalna p. redaktor Lidia Sokowicz.

W czasie spotkania uhonorowano medalem 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków za szczególne zasługi w pracy na rzecz koła w Jaraczewie, jak i całego Stowarzyszenia V-ce Wójta p.Stanisława Andrzejczaka. Przekazano Również 1 glukometr członkini koła p.Teresie Nowackiej. Na dzień dzisiejszy wszyscy członkowie posiadają swoje glukometry. Chcielibyśmy na przyszłość takie spotkania poszerzyć o przedstawicieli kół ościennych.

Nasza współpraca z Urzędem Gminy jest wzorowa, chciałoby się życzyć wszystkim kołom tak oddanych sprawom stowarzyszenia ludzi jak Wójt Dariusz Strugała, V-ce Wójt Stanisław Andrzejczak czy Przew. Rady Roman Skrzypczak.

Należy wspomnieć o naszych sponsorach takich jak: Bank Spółdzielczy w Jarocinie, firma Larus z Jaraczewa, Wytwórnia Mozaiki Osiewicz z Goli, GS Jaraczewo, firma z Zalesia i sklepy z terenu gminy. Wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie działalności koła.

Wersja do druku