Plan pracy

Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Jaraczewie bedzie prowadzić akcję pomiaru poziomu glukozy (cukru) w krwi i pomiaru ciśnienia krwi w czasie trwania "Dni Ziemi Jaraczewskiej". Akcja ta Będzie odbywała się pod patronatem Apteki "Centrum" w Jarocinie jak również Apteki "Zdrowie" w Jaraczewie, dla wszystkich chętnych z całego terenu Gminy Jaraczewo. Badania te prowadzone są bezpłatnie w dniach 8.06 od godz. 14.00 w Parku w Jaraczewie i 15.06 od godz. 14.00 na Stadionie w Jaraczewie.Badania te prowadzone są pod nadzorem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Jarocina.


26 czerwca o godz.15.00 organizujemy spotkanie integracyjne (piknik) Hubertówka w Górze na który planujemy zaprosić przedstawicieli władz samorządowych gminy Jaraczewo, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarociniep. kieropwnik działu Aleksandrę Walczak oraz organizacje społeczne działające na terenie Gminy. Planujemy również wykład na temat cukrzycy lekarza specjalisty lub mgr. farmacji p. Marzeny Korbeckiej. Spodziewamy się iż spotkanie to będzie psychiczną podbudową dla osób niepełnosprawnych a zarazem pozwoli zaprezentować i przekazać problemy osób chorych i niepełnosprawnych.

Wersja do druku